Fyrverkerireglene

Årlig fører bruk av fyrverkeri til bygningsbranner, skogbranner og gressbranner. I tillegg trenger nærmere 200 personer legebehandling som følge av brann- og eksplosjonsskader. Fyrverkeri er i realiteten sprengstoff, og må behandles deretter. Følg fyrverkerireglene, så er du tryggere.

1. Forbered fyrverkerioppskytingen i dagslys
Sørg for at rakettene skytes opp i en retning som ikke setter mennesker eller bygninger i fare. Tenk over vindforholdene!

2. Les bruksanvisningen nøye før bruk
Sjekk at fyrverkeriet er godkjent for bruk i Norge før du kjøper det. Følg de anbefalinger som gis i bruksanvisningen.

3. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet
Sjekk at lunta er hel og at rakettens styringspinne ikke er brukket.

4. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte
Lag en avfyringsrampe som står stødig. Bruk gjerne egne rakettholdere, rør eller lignende. Flasker brukes bare til de minste rakettene. Bakkefyrverkeri settes på et fast underlag.

5. Bruk tennstav
En tennstav er enklere og tryggere å bruke enn for eksempel fyrstikker.

6. Sitt på huk, tenn lunta med strak arm og fjern deg straks langt unna
Pass på at du tenner bare enden av lunta slik at du får litt tid på å komme deg unna.

7. Bøy deg aldri over fyrverkeri med antent lunte
Fyrverkeriet kan tenne før lunta har brent helt opp. Mange av personskadene som registreres i forbindelse med nyttårsfeiringen er nettopp ansikts- og øyeskader.

8. Ikke tenn fyrverkeri på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk
La fyrverkeri som ikke virker stå urørt over natta. Samle det inn og lever det tilbake til utsalgsstedet, som har ansvar for å destruere fyrverkeriet på en forsvarlig måte.

9. Hold god avstand fra oppskytingen
Sørg for at alle holder god avstand. Minsteavstand er ofte oppgitt i bruksanvisningen. Sikt aldri i retning av mennesker og dyr. Hold kjæledyr innendørs.

10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen
Alkohol gir nedsatt vurderings- og reaksjonsevne. Det kan være straffbart å bruke fyrverkeri mens man er alkoholpåvirket (jfr. § 5 i lov om brann- og eksplosjonsvern).

Kilde: Norsk Brannvernforening