Glade jul

Glade jul, hellige jul!
Engler daler ned i skjul.
Hit de flyver med paradis grønt
hvor de ser hva for Gud er skjønt.
:/:Lønnlig i blandt oss de går:/:

Julefryd! Evige fryd!
Hellig sang med himmelsk lyd!
Det er engler som hyrdene så
den gang Herren i krybben lå.
:/:Evig er englenes sang.:/:

Fred på jord! Fryd på jord!
Jesusbarnet blandt oss bor!
Engler synger om barnet så smukt;
han har himmelriks dør opplukt!
:/:Salig er englenes sang:/:

Salig fred! Himmelsk fred
toner julenatt her ned,
engler bringer til store og små
bud om han som i krybben lå.
:/:Fryd deg hver sjel han har frelst!:/:

<<– Tilbake