Et barn er født i Betlehem

Et barn er født i Betlehem,
i Betlehem,
ti gleder seg Jerusalem.
Halleluja, halleluja.

En fattig jomfru satt i lønn,
hun satt i lønn
og fødte himlens kongesønn.
Halleluja, halleluja.

Han lagdes i et krybberom,
et krybberom.
Guds engler sang med fryd derom.
Halleluja, halleluja.

Men okser der og asen stod
og asen stod
og så den Gud og Herre god.
Halleluja, halleluja.

Fra saba kom de konger tre,
de konger tre.
Gull røkels, myrra ofret de.
Halleluja, halleluja.

Nå all vår nød og sorg er bøtt,
vår sorg er bøtt.
Oss er i dag en frelser født.
Halleluja, halleluja.

Guds kjære barn vi ble på ny,
vi ble på ny.
Skal holde jul i himmelby.
Halleluja, halleluja.

På stjernetepper lyseblå,
de lyseblå,
skal glade vi til kirken gå.
Halleluja, halleluja.

Guds engler der oss lærer bratt,
oss lærer bratt,
å synge som de sang i natt.
Halleluja, halleluja.

Lov, takk og pris i evighet,
i evighet.
Den hellige trefoldighet.
Halleluja, halleluja.

<<– Tilbake